Česko-Finský / Finsko-Český slovník
Tšekki-Suomi / Suomi-Tšekki sanakirja

Databáze obsahuje 12997 slovíček
Náhodné slovíčko: hranice - raja

Překlad:
lautta « » převozní loď
lautta « » pramice
lautta « » trajekt
lautta « » prám
lautta « » převoz
lautta « » přívoz
Finská přípona 'tta' = česká předpona 'bez'. Můžete zkusit hledat bez přípony nebo nahradit za hvězdičku.
Finské zdvojení písmen 'tt' zesiluje stupeň slova. Můžete zkusit hledat pouze s jedním nebo nahradit za hvězdičku.

Předchozí nápověda je pouze informativní, pro vylepšení hledání.
Ve finštině vznikají pomocí 'nalepování' různá slova, proto doporučuji používat hvězdičky, které nahrazují libovolný počet libovolných znaků
Nejprve vyzkoušet bez přípony (pro info o případné jiné příponě) poté třeba zkusit nahradit za hvězdičku.
Pokud se jedná o píseno kořene slova, nahraďte jej raději rovnou hvezdičkou.

Novinky:
Upozorňuji, že slovo jako "miluju" nenaleznete, protože v češtině neexistuje. Správný tvar slovesa zní "miluji" hledejte raději infinitiv > "milovat" viz. pravidla.cz
Rovněž místo slova "promiň" > "prominout", "jmenuji se" > "jmenovat se", "děkuju" > "děkuji", "jdu" > "jít", "naschledanou" > "nashledanou", "prdel" > "zadek"
Dále upozorňuji, že finština nemá překlad pro slova "tvé","mé","jeho" aj. přivlastňovací zájména, jak se překládají viz. wikipedie.
Nepřeložená slovíčka jsou přidávána do seznamu požadavků a budou v budoucnu dopřeložena.
Myslíte, že máte slovíčka, která zde nejsou a měla by být, napište mi.
Autor nenese zodpovědnost za chybný překlad, pokud na chybu narazíte, upozorněte mě prosím.

Nápověda:
Odebrání některého slova: mínus (-)
Libovolný znak: hvězdička (*)
Můžete se pokusit před slovo (i za) napsat *
Kontaktna autora